หน้าแรก เกี่ยวกับเรา งานป้องกันประเทศ การค้า ผลงาน ข่าวสาร ติดต่อเรา

งานแสดงอาวุธ ยุทโธปกรณ์ และเทคโนโลยี ทางด้าน การรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2556

งานแสดงอาวุธ ยุทโธปกรณ์ และเทคโนโลยี ทางด้าน การรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2556

มีการนำเทคโนโลยีทางทหารมาแสดง ได้แก่
- ยานรบ และยานช่วยบิน (Combat Vehicle & Combat support vehicle)
- การป้องกันกำลังรบ (Force Protection)
- การควบคุมบังคับ และ การติดต่อสื่อสาร อย่างชาญฉลาด ในการสั่งงานด้วยคอมพิวเตอร์ (Command, control, Communications,
Computers & Intelligence)
- เครื่องช่วยฝึกทางทหาร (Millitary Training Equipment)
- อุตสาหกรรมทหาร (Defence Industry)
- อาวุธ และกระสุน (Weapons & Ammunition)

บริษัทพีวายเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ที่อยู่ 33/5 วิสุนีย์แมนชั่น ชั้น 10
ซ.นายเลิศ ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร : 02-254-9555-7, 02-254-9653
โทรสาร : 02-254-9659, 02-650-3401

อีเมลล์ : piyapong@pyn.co.th
katathikarn@pyn.co.th 
            

 
  
view